Children Division

בית הספר הצעיר

Join Our Dance Community

בית הספר הצעיר מציע תכנית לימודים שמציגה לתלמידים את יסודות הבלט הקלאסי. החל משלב 1 ועד לשלב 3 מקבלים התלמידים כלים ברורים לשכלל את  המוטוריקה, הקוגניציה והתחושה האומנותית שלהם, התלמידים מפתחים עמידה ויכולת מבחינת כוח וגמישות, מוסיקליות ופיתוח אומנותי.

משלב 1 בגילאי 8 בו מציגים את הטרימינולוגיה של הבלט, דינמיקות של תנועה, מוסיקליות ופיתוח הכוח בשרירים, ועד לשלב 3 (גילאי 10 ומעלה) בו התלמידים כבר מתקדמים בשפה ושולטים בה, חשוב לנו לאזן בין תחושת האתגר וחווית ההצלחה. תכנית הלימודים של ה ABT - American Ballet Theatre ופיתוח הרקדן השלם והבריא שפיתחו, מכוונת את צוות המורים בצורה מדויקת להצליח באיזון זה ולשמור על גופם ונפשם של התלמידים.

בתוך דרישות לרמה גבוהה של טכניקה גורם ההנאה הוא החשוב ביותר.

 תכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים לעמוד מול תסכולים , ללמוד כמה הם מסוגלים לעמוד באתגרים ולפתח תחושת ערך עצמי ובטחון.

התלמידים רוקמים חברויות משמעותיות ובונים יחד מערכת תמיכה חמה ואוהבת ההופכת את בית הספר לבית שני. 

Primary level

ימי שלישי 18:00-18:45 בסטודיו בארלוזורוב 80

מיועד לילדים וילדות בגילאי 6-8, העולים לכיתות א-ב
שיעור פעם בשבוע 
המורה: יסמין ורנר טבצניק
אין צורך ברקע במחול

Level 1

ימי שני 16:30-17:30 בסטודיו בארלוזרווב 80

גילאי 8-9

תחילת יסודות הבלט הקלאסי

בלט קלאסי - פעם בשבוע
המורה: שירה גנור
השיעור בליווי פסנתר
אין צורך ברקע קודם בהכרח

Level 2

בלט קלאסי : ימי ראשון 16:15-17:30

     ימי רביעי 16:00-17:00
שיעור אופי: ימי רביעי 17:10-18:00

 גילאי 9-11 
בלט קלאסי פעמיים בשבוע
 שיעור אופי - פעם בשבוע
קלאסי: שירה גנור

אופי: נגה כריסטובסקי

אפשר להצטרף ללא רקע קודם

Level 3A

גילאי 9-11
ABT Curriculum level 3
*.מיועד לתלמידים בעלי רקע בסיסי בבלט קלאסי 

.תלמידי מסלול זה ניגשים לבחינות מול בוחנים מניו יורק

תלמידים שאינם בעלי רקע יקבלו שיעורי חיזוק והשלמה כדי לשלבם בתכנית*

קלאסי טכניקה: ימי ראשון 17:15-18:30 - כריסטינה וייס ארלזורוב 80
ימי רביעי 17:00-18:30 -  שירה גנור סטודיו בנין המאה
 ימי חמישי 16:15-17:45 - שירה גנור סטודיו ארלוזורוב
אופי: ימי רביעי 16:00-17:00 - נגה כרסיטובסקי סטודיו בנין המאה
מודרני: ימי ראשון -  -16:15-17:15הלני חדציקי בסטודיו ארלוזורוב

 

Level 3B

גילאי 10-12
תכנית הלימודים של ABT התלמידים ניגשים לבחינות בבלט קלאסי.
בשלב זה משלבים שיעורי טכניקה במודרני ואופי מתקדמים.

מגיל 11 מוצע למתאימות שיעורי פוינט. 
תלמידים מתאימים ניגשים לבחינות למגמות מחול מקצועיות ומיועדים להמשך השכלה בבית הספר הגבוה שלנו.

טכניקה קלאסי

ימי ראשון 18:30-20:00
כריסטינה וייס ארזלורוב 80
ימי רביעי: 16:30-18:00
כריסטינה וייס ארלזורוב 80
ימי חמישי: 17:45-19:30
שירה גנור ארלזורוב 80
שיעורי אופי

ימי רביעי 18:15-19:15
מחול מודרני

ימי חמישי 16:15-17:30
טלי פרץ סטודיו בנין המאה

 

052-4763222

055-9188234

ארלוזורוב 80 תל אביב

©2019 by Shira Ganor ballet school.