pre professional division

בית ספר הגבוה

בית הספר הגבוה, בית ספר קדם מקצועי . תפקידו להכשיר ולהכין תלמידות ותלמידים לשלב המקצועי, לבחירת הדרך העתידית שלהם במחול.

תכנית הלימודים מיועדת לתלמידים ממגמות מחול, או לתלמידים שקיבלו הכשרה ברמה גבוהה והריקוד חלק חשוב מחייהם. תלמידים שמעוניינים לעבוד ברצינות ולהתפתח בתחום המחול. אנו מציעים שיעורי טכניקה בבלט לקאסי, פוינט ומודרני. סדנאות רפרטואר מודרני ישראלי ועולמי, ושיעורי וריאציות למתאימות. 

כל מורי בית הספר היו רקדנים והינם בעלי ניסיון בימתי. עובדה חשובה למי שמכשיר תלמידים לקריירה מקצועי במחול. אנו עובדים לפי תכנית הלימודים של 

ABT - American Ballet Theater ששמה דגש על התאמת האתגרים הפיזיים להתפתחות הפיזית והרגשית של בני הנוער. זה מאוד חשוב בענינו ליצור איזון בין האתגרים וההצלחות. ללמד התמודדות עם תסכולים שמופיעים בדרך אך לפתח את תחושת המסוגלות וחשוב ביותר - ההנאה!

Level 4 -5
גילאי 12-15

מוצעים ארבעה שיעורי קלאסי שבועיים

שיעורי פוינט (למתאימות)

שלושה שיעורי מודרני 

 ושיעור אופי

modern Upper 1
מודרני לחטיבה מתקדמים

טכניקה: בהשראת גרהם ימי ראשון 19:00-20:30
שירה גנור בסטודיו נעה דר
רפרטואר : שירה מוד ימי שני 19:00-20:30
מורים מתחלפים
קומפוזיציה: עם טלי פרץ לאור ימי חמישי 16:00-17:30

סטודיו בנין המאה

Level 6-7 Upper 2
מיועד לגילאי תיכון 15-18

מוצעים חמישה שיעורי קלאסי
שיעור פוינט
שני שיעורי רפרטואר מודרני
סדנאות יוצרים

052-4763222

055-9188234

ארלוזורוב 80 תל אביב

©2019 by Shira Ganor ballet school.